Appsdorado:  Nasze aplikacje na Androida oferują szeroki wybór fajnych sztuczek, przydatnych narzędzi oraz zabaw przy udziale dźwięku i obrazu.

Usługę można zamówić postępując zgodnie z następującą procedurą:

  1. Użytkownicy w celu zamówienia Usługi powinni w ramach strony internetowej Usługi podać numer telefonu komórkowego, który będzie wykorzystywany do korzystania z Usługi (dalej „Numer Użytkownika”), a natępnie  wysłać z Numeru Użytkownika  wiadomości SMS o treści wskazanej na stronie internetowej Usługi na numer 60626; z chwilą wysłania wiadomości SMS Użytkownik zamawia Usługę (moment zamówienia Usługi); opłata za SMS jest zgodna z cennikiem opłat operatora.
  2. W przypadku użytkowników sieci Polkomtel Sp. z o.o. (Plus), PTK Centertel Sp. z o.o. (Orange), Polska Telefonia Cyfrowa S.A (T-Mobile) oraz P4 Sp. z o.o. (Play) dla celów zamówienia Usługi wystarczające jest wysłanie z Numeru Użytkownika wiadomości SMS o treści wskazanej na stronie internetowej Usługi na numer 60626; z chwilą wysłania wiadomości SMS Użytkownik zamawia Usługę (moment zamówienia Usługi); opłata za SMS jest zgodna z cennikiem opłat operatora.

Usługa zostanie do Ciebie dostarczona w formie wiadomości sms z linkami do ściągania multimedialnych produktów w formie gier lub aplikacji, których należy użyć w internecie.

Użytkownik usługi jest obciążany kosztem wysłania przez usługodawcę każdej wiadomości sms. Koszt wysłania jednej wiadomości sms wynosi 6,- (sześćzłotych netto) /7,38 (siedem złotych i trzydzieści osiem groszy) brutto i jest dopisywany do rachunku telefonicznego Użytkownika. Użytkownik otrzymuje 3 (trzy) wiadomości sms tygodniowo (w poniedziałek, środę, piątek o godzinie 18:00). Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi wysyłając wiadomość SMS o treści „STOP APPS” na numer 60626 (wysłanie wiadomości jest dla użytkownika bezpłatne). Wszelkie inne koszty połączeń telekomunikacyjnych (np. opłaty za transfer) są zgodne ze taryfą operatora Użytkownika. Usługodawcą jest IDNA B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, Stadhouderskade 85, 1073 AT, adres do k orespondencji: Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia, zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34377401. Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-mailem ([email protected]) lub telefonicznie (0048221165917).