Có ba cách để ngừng sử dụng dịch vụ:

1: Qua tin nhắn/sms: Bạn có thể chấm dứt dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách gửi tin nhắn 'HUY' đến 7987. Bạn sẽ được hủy đăng ký ngay lập tức.

2: Qua tin nhắn/sms: Bạn có thể chấm dứt dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách gửi tin nhắn 'DỪNG' sau từ khóa MT đến 7987.

3: Qua đường dây trợ giúp trên điện thoại: khách hàng có thể trực tiếp gọi đến số điện thoại đường dây trợ giúp 19001249 (miễn phí, nhân viên trực tuyến luôn túc trực trong giờ làm việc). Khách hàng sẽ được hủy đăng ký trong vòng 24 giờ (trong các ngày làm việc).